องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
หน้าหลัก
สาสน์จากนายก อบต.
ประวัติความเป็นมา
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
 
สภาพทั่วไป
สภาพทางเศรษฐกิจ
สภาพทางสังคม
ด้านการบริการพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล
 
คณะผู้บริหาร
สภา อบต.
พนักงานส่วนตำบล
 
หัวหน้าส่วนราชการ
สำนักงานปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ส่วนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ส่วนสวัสดิการสังคม
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์ฯ
การประเมินผลแผนพัฒนา
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกัน ฯ
ข้อบัญญัติ
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
เรื่องอื่น ๆ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงาน
 
รายงานการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภา
จัดซื้อจัดจ้าง
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมภายใน
ข่าวประชาสัมพันธ์
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
หนังสือราชการ อบต.คอนสวรรค์
 
 
รวมกฏหมายท้องถิ่น
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง
 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบล
เทศบาลตำบล
  
คืนความสุขให้ประเทศไทย
[ ดูทั้งหมด ]


จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558

กรุณาเลือกภาษาที่ต้องการแสดง English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai
  เปิดรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
       เปิดรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-พฤศจิกายน 2561 และเดือนมกราคม 2562-เดือนกันยายน 2562 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30-16.00น.
 
  เปิดรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
  กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
  วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  โครงการร่วมใจปลูกป่าโล่ใหญ่ชัยภูมิ
  กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
  โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ
  งานบวงสรวงพระใหญ่และงานแสดง แสงเสียง
  โครงการสร้างแรงจูงใจให้ชีวิต เพื่อผลสัมฤทธิ์ทางการ...
  งานวันท้องถิ่นไทย
   
ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการให้บริการของพนักงาน
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
ควรปรับปรุง