องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]9
2 งบแสดงฐานะการเงิน [ 8 มิ.ย. 2564 ]92
3 ประกาศ เรื่่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]87
4 ประกาศ เรื่อง งบรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]88
5 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]94
6 งบทดลอง ปี 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]99
7 งบทดลอง ปี 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]95
8 รายละเอียดรับ-จ่ายจริง [ 22 พ.ค. 2558 ]93
9 งบแสดงฐานะการเงิน 2557 [ 22 พ.ค. 2558 ]82
10 งบทดลอง 2557 (หลังปิดบัญชี) [ 22 พ.ค. 2558 ]97
11 งบทดลอง 2557 (ก่อนปิดบัญชี) [ 22 พ.ค. 2558 ]88