องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 101 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ โครงการ อบต.เคลื่อนที่พบประชาชน [ 1 พ.ค. 2566 ]6
2 สรุปสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 3 เม.ย. 2566 ]26
3 จดหมายข่าว ประจำเดือน มกราคม 2566 [ 1 ก.พ. 2566 ]37
4 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 27 ม.ค. 2566 ]23
5 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 2 [ 1 ม.ค. 2566 ]17
6 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]33
7 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ.2566 [ 24 พ.ย. 2565 ]88
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานการรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]87
9 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง การสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (เพิ่มเติม) [ 18 ต.ค. 2565 ]81
10 เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]40
11 แบบลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2567 [ 3 ต.ค. 2565 ]26
12 แผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาสที่ 1 [ 1 ต.ค. 2565 ]19
13 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]148
14 งบแสดงฐานะทางการเงิน 2565 [ 7 ก.พ. 2565 ]145
15 ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ประชาสัมพันธ์กำหนดอัตราภาษีป้าย ประจำปี 2565 [ 17 ม.ค. 2565 ]136
16 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 17 ม.ค. 2565 ]141
17 รายรับจริง-รายจ่ายจริง ปี 2564 [ 26 ต.ค. 2564 ]142
18 ประกาศผลการลดใช้พลังงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ [ 5 ต.ค. 2564 ]92
19 ขอเชิญชวน หน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หรือหน่วยงานอื่นๆ จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานสำหรับคนพิการหรือทุพพลภาพในพื้นที่ [ 5 ต.ค. 2564 ]89
20 ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การขอขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ 60 ปี ขึ้นไป ปีงบประมาณ 2566 [ 29 ก.ย. 2564 ]136
 
หน้า 1|2|3|4|5|6