องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 7 มี.ค. 2562 ]7
2 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 [ 25 ก.ค. 2561 ]76
3 ประกาศ เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง [ 16 มี.ค. 2561 ]111
4 ประกาศ เรืื่อง แผนการจัดซื้อจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 เพิ่มเติม [ 9 มี.ค. 2561 ]117
5 การประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ภายในตำบลคอนสวรรค์ [ 5 ม.ค. 2561 ]91
6 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดเก็บภาษีป้าย [ 5 ม.ค. 2561 ]105
7 ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ม.ค. 2561 ]86
8 ประกาศ เรื่่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]115
9 จดหมายข่าวการประชาสัมพันธ์ภาษี อบต.คอนสวรรค์ [ 29 ธ.ค. 2560 ]91
10 ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดของครุภัณฑ์ [ 15 ธ.ค. 2559 ]163
 
หน้า 1|2|3