องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2558
Updated 2020 Dec, 11

กองช่าง

     
  นายเสกสรรค์  นราพงษ์
 
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     

นายปิติวัฒน์  ตอพล 


นายช่างโยธา 
 
   
  นายวันทจิต  ขำชัยภูมิ นายวีรยุทธ์  หิรัญชาติ   นายชัยวัฒน์  ภู่นวล
คนงานเครื่องสูบน้ำ ผู้ช่วยช่างโยธา  ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
   
นายอดิศักดิ์  ทองอินทร์    นายดรุณ  คำแก้ว
 ช่างไม้  
คนงานตบแต่งสวน