องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปลำห้วยประดู่ จำนวน 2 จุด บ้านจอก หมู่ที่ 1 [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
2 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายไปนานายไพฑูรย์ พิมสินเชื่อมต่อกับเขตบ้านโสก บ้านจอก หมู่ที่ 2 [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
3 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองทอนไปบ้านโนนขุนทิพย์ จำนวน 2 จุด บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4 [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
4 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหนองระเริง จำนวน 2 จุด บ้าน นาเสียว หมู่ที่ 5 [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
5 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายสายวัดป่าไปหนองวาย บ้านโนนโพธิิ์ หมู่ที่ 6 [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
6 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวหนองอ้อไปดอนตาโหลม จำนวน 2 จุด บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 9 [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
7 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายหัวหนองอ้อไปไปดอนโขมงและสายหัวหนองอ้อไปนานายจันทร์ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 11 [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
8 โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายบ้านจอกเชื่อมติดต่อพื้นที่ตำบลโคกมั่งงอย บ้านจอก หมู่ที่ 13 [ 20 ธ.ค. 2565 ]1
9 จ้างเหมาวางท่อระบายน้ำ ฯ บ้านนาเสียว หมู่ 5 งบประมาณ 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]11
10 จ้างเหมาเครื่องจักรเพื่อขนย้ายขยะโคกหนองม่วงสาธารณะฯ บ้านคอนสวรรค์ หมู่ 9 งบประมาณ 2566 [ 25 พ.ย. 2565 ]11
11 ราคากลางรถพยาบาลฉุกเฉิน [ 29 ส.ค. 2565 ]49
12 ร่างขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR) สำหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน [ 10 ส.ค. 2565 ]54
13 ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนยขุนดง(เชื่อมต่อสายเดิม) บ้านจอก หมู่ 1 [ 15 ก.พ. 2564 ]87
14 ก่อสร้างถนน คสล.จากถนนเส้นไปบ้านลาดใหญ่เริ่มจากหัวสะพานไปถึงทางแกเข้านาครูไพฑูรย์ บ้านจอก หมู่ 2 [ 15 ก.พ. 2564 ]134
15 ก่อสร้างถนน คสล.สายหน้าบ้านนายประสิทธิ์ศุกดิ์ ถึงบ้านนายบุญเรือง ดื่มโชค บ้านโนนโพธิ์ หมู่ 6 [ 8 ก.พ. 2564 ]82
16 ซ่อมแซฒถนน คสล.สายหน้าบ้านนายรื่นถึงบ้านนายสนั่น บ้านหนองทอน หมู่ 4 [ 29 ม.ค. 2564 ]90
17 วางท่อระบายน้ำเสียจุดหนา้วัดคอนสวรรค์(วัดใหญ่)บ้านคอนสวรรคื หมู่ 11 [ 29 ม.ค. 2564 ]92
18 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]139
19 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]113
20 โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองคต์การบริหารส่วนตำบลตคอนสวรรค์ 2 ชั้นหลังใหม่ [ 29 ก.ย. 2563 ]89
 
หน้า 1|2