องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


ประชุมหารือศึกษาลงพื้นที่ โครงการแก้มลิง


นที่ 17กุมภาพันธ์ 2566  นายกวานิช การบรรจง นายก อบต.คอนสวรรค์
หมอบหมายให้ 
นายวิทูรย์  คานชัยภูมิ  รองนายกฯ
นายโสวัฒน์  ยิ่งสุข  รองนายกฯ
นายรุจิรัตน์  ประดับคำ เลขาฯ
นายสุชาติ  คนาโจด ประธานสภาฯ
นายสุรัตน์  นราพงษ์  รองประธานฯ
และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ร่วมกับ เจ้าหน้าจากกรมชลประธานส่วนกลาง/เขต6/จ.ชัยภูมิ และคณะผู้บริหารจาก อบต. เขตติดต่อพื้นที่ใกล้เคียง

ร่วมประชุมหารือและลงพื้นที่สำรวจ ศึกษา เพื่อเตรียมการดำเนินการโครงการแก้มลิง  เพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยในช่วงน้ำหลาก และขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง

2024-06-14
2024-06-13
2024-06-10
2024-06-09
2024-06-06
2024-06-05
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03