องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


พิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ส่งผลให้บ้านเรือนและยุ้งข้าวของประชาชนตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5,6,14 ได้รับความเสียหาย และจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการขอรับถุงพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

2024-05-07
2024-05-03
2024-05-01
2024-05-01
2024-04-04
2024-03-21
2024-03-18
2024-02-29
2024-02-17
2024-02-08