องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์


วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 นายวานิช การบรรจง นายก อบต.คอนสวรรค์ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมงานเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ณ หอประชุมอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

2024-06-14
2024-06-13
2024-06-10
2024-06-09
2024-06-06
2024-06-05
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03