องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


อกกพื้นที่สำรวจป้าย


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

นายกวานิช การบรรจง นายก อบต.คอนสวรรค์.......มอบหมายให้ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจและตรวจสอบป้าย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย ต่อไป

2024-05-07
2024-05-03
2024-05-01
2024-05-01
2024-04-04
2024-03-21
2024-03-18
2024-02-29
2024-02-17
2024-02-08