องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


ออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566                                         

นายกวานิช  การบรรจง   นายก อบต.คอนสวรรค์  หมอบหมายให้กองช่าง และพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ นำรถกระเช้าออก  ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง  ณ บ้านหนองโก หมู่ที่ 10  เพื่อความสะดวกและบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่





2024-03-21
2024-03-18
2024-02-29
2024-02-17
2024-02-08
2024-01-06
2023-12-29
2023-12-23
2023-12-15
2023-12-07