องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ คณะทำงานกำกับติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขต 13 และตรวจติดตามความก้าวหน้าของโครงการแก้มลิงหนองหอยโข่ง


วันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 09.3 น. นายอดิศร นุชดำรงค์ หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคเขต 13 และคณะลงพื้นที่ตรวจติดตาม ความก้าวหน้าของโครงการ ที่จะได้รับการสนับสนุนโครงการแก้มลิงหนองหอยโข่ง บ้านโนนโพธิ์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 

2024-06-14
2024-06-13
2024-06-10
2024-06-09
2024-06-06
2024-06-05
2024-05-15
2024-05-13
2024-05-07
2024-05-03