องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


เข้าแถวเคารพธงชาติ และรับนโยบายการปฏิบัติงานจาก คณะผู้บริหาร


27 กุมภาพันธ์ 2566

นำโดย นายกวานิช การบรรจง

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.คอนสวรรค์

เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมด้วยรับนโยบายการปฏิบัติงานจากคณะผู้บริหาร

2024-05-07
2024-05-03
2024-05-01
2024-05-01
2024-04-04
2024-03-21
2024-03-18
2024-02-29
2024-02-17
2024-02-08