องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


หน่วยกู้ชีพ (EMS) ออกบริการประชาชนในพื้นที่ ต.คอนสวรรค์


วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เวลา 10:57 น.

นายกวานิช การบรรจง

นายก อบต.คอนสวรรค์ มอบหมายให้

งานกู้ชีพ อบต.คอนสวรรค์ ทีม(EMS)

ออกบริการประชาชนในพื้นที่ เคสส่งผู้ป่วยติดเตียงจากโรงพยาบาลคอนสวรรค์ ไปที่บ้านนาเสียว ม. 5

2024-05-07
2024-05-03
2024-05-01
2024-05-01
2024-04-04
2024-03-21
2024-03-18
2024-02-29
2024-02-17
2024-02-08