องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


ออกบริการซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่าง


วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566                                         

นายกวานิช  การบรรจง   นายก อบต.คอนสวรรค์  หมอบหมายให้กองช่าง และพนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ นำรถกระเช้าออก  ซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง  ณ บ้านหนองโก หมู่ที่ 10  เพื่อความสะดวกและบริการพี่น้องประชาชนในพื้นที่

2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-08
2023-05-06
2023-05-02
2023-04-29
2023-04-26
2023-04-25