องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


สำรวจเก็บข้อมูลครัวเรือนที่ประสบปัญหาในระบบ Thai QM


ันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
นายกวานิช  การบรรจง 
นายก อบต.คอนสวรรค์
มอบหมายให้คณะผู้บริหารและงานพัฒนาชุมชน
📝ออกพื้นที่เก็บข้อมูลครัวเรือนที่ประสบปัญหาในระบบ Thai QM  ตามกระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินนโยบายขจัดความจนยากจนฯ ตามรายชื่อครัวเรือนผู้ประสบปัญหาฯ 94 ราย ตำบลคอนสวรรค์

2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-08
2023-05-06
2023-05-02
2023-04-29
2023-04-26
2023-04-25