องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


พิธีมอบสิ่งของพระราชทานเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย


เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2566 ส่งผลให้บ้านเรือนและยุ้งข้าวของประชาชนตำบลคอนสวรรค์ หมู่ที่ 5,6,14 ได้รับความเสียหาย และจังหวัดชัยภูมิได้ดำเนินการขอรับถุงพระราชทานจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูประถัมภ์ เพื่อมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบภัยในพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์ ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

2023-09-19
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-13
2023-09-12
2023-09-08
2023-09-06
2023-08-30
2023-08-29
2023-08-28