องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


เข้าแถวเคารพธงชาติ และรับนโยบายการปฏิบัติงานจาก คณะผู้บริหาร


27 กุมภาพันธ์ 2566

นำโดย นายกวานิช การบรรจง

คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.คอนสวรรค์

เข้าแถวเคารพธงชาติ พร้อมด้วยรับนโยบายการปฏิบัติงานจากคณะผู้บริหาร

2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-08
2023-05-06
2023-05-02
2023-04-29
2023-04-26
2023-04-25