องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2565 ถึง เดือน พฤศจิกายน 2565 และ ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 ถึง เดือน กันยายน 2566

ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่ 08.30 - 16.30 น.    เอกสารประกอบ

เปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2567
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนสวรรค์