องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศข้อบัญญำัติองคืการบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ [ 13 ก.ย. 2566 ]35
2 ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 13 ก.ย. 2566 ]31
3 ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ เรื่อง งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 13 ก.ย. 2566 ]30
4 ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 6 ต.ค. 2565 ]72
5 ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ก.ย. 2564 ]145
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 13 ก.ย. 2564 ]142
7 สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563(ชุดที่ 1 ) [ 7 ธ.ค. 2563 ]160
8 สำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563(ชุดที่ 2 ) [ 7 ธ.ค. 2563 ]162
9 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 17 ก.ย. 2563 ]204
10 ข้อบัญญัติงบประมาณคอนสวรรค์ ปี 58 [ 21 พ.ค. 2558 ]160