องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ต.ค. 2565 ]60
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2565 ]57
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2565 ]57
4 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 7 ต.ค. 2565 ]54