องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]23
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]72
3 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 9 ก.พ. 2566 ]65
4 แบบรายงานผลกำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]47
5 คำสั่ง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (ITA) ปี 2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]42
6 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี 2566 [ 14 ธ.ค. 2565 ]66
7 ประกาศ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและการป้องกันการทุจริต ปีงบประมาณ 2566 [ 6 ธ.ค. 2565 ]36
8 คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปี 2566 [ 4 ต.ค. 2565 ]54
9 ประกาศ นโยบายการบริหารความเสี่ยง ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]39
10 ใบยืมวัสดุ-ครุภัณฑ์ [ 4 เม.ย. 2565 ]115
11 รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดฯ ประจำปี 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]119