องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลและการประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2567 ]5
2 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานผลและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2567 ]11
3 รายงานผลและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2567 ]20
4 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชารายงานผลและการประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) [ 10 ต.ค. 2566 ]18
5 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานผลและติดตามการประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) [ 10 ต.ค. 2566 ]18
6 รายงานผลและการประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) [ 10 ต.ค. 2566 ]17
7 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชาใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]24
8 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง ใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]24
9 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 5 ต.ค. 2566 ]5
10 แผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2566 [ 30 ก.ย. 2565 ]89
11 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 30 ก.ย. 2565 ]59
12 แผนการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]162
13 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์(รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ 2563) [ 15 ก.ค. 2563 ]180
14 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2563 ไตรมาสที่ 1 [ 15 ก.ค. 2563 ]170
15 งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆปี2562 [ 15 ก.ค. 2563 ]172
16 แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ระยะเวลา 1 ปี [ 15 ก.ค. 2563 ]157
17 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 23 มิ.ย. 2563 ]158
18 แผนการดำเนินงานประำจำปี 2563 [ 25 ก.ย. 2562 ]165
19 แผนดำเนินงานประจำปี งบประมาณ 2562 [ 26 พ.ย. 2561 ]200
20 ประกาศแผนดำเนินงานประจำปี 2562 [ 26 ต.ค. 2561 ]168