องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 18 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศของการประเมินพนักงาน [ 5 ต.ค. 2566 ]8
2 ประกาศประเมินประสิทธิภาพของพนักงานส่วนตำบล [ 5 ต.ค. 2566 ]7
3 ประกาศผลการประเมินการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา องค์การบริหารส่วนตำบลปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 [ 5 ต.ค. 2566 ]5
4 กําหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 9 ม.ค. 2566 ]42
5 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 21 ต.ค. 2565 ]48
6 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2566 [ 21 ต.ค. 2565 ]49
7 ประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม [ 18 ต.ค. 2565 ]48
8 ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ประจำปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]46
9 ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างประจำ ปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 1 [ 4 ต.ค. 2565 ]66
10 หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2565 ]47
11 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนขั้น และการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล พ.ศ2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]63
12 หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบล [ 3 ต.ค. 2565 ]47
13 หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างประจำปี2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]57
14 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล [ 21 ก.พ. 2565 ]138
15 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้รางวัลและลงโทษแก่พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปี 2565 [ 18 ก.พ. 2565 ]119
16 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ [ 18 ก.พ. 2565 ]119
17 แผนพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ (พ.ศ.2564-2566) [ 10 ก.พ. 2565 ]118
18 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ [ 10 ก.พ. 2565 ]114