องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร 2567-2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]16
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2567 - 2569 [ 2 ต.ค. 2566 ]5
3 นโยบาย กลยุทธ์การบริหาร และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปีงบประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]42
4 นโยบายการกำกับดูแลองค์การที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]41
5 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลคอนสวรรค์ ประจำปี 2566 [ 3 ต.ค. 2565 ]44
6 แผนพัฒนาบุคลากร (พ.ศ.2564-2566) [ 10 ก.พ. 2565 ]76