องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 2 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานผลสรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – เดือนกันยายน ๒๕๖๕) [ 5 ต.ค. 2565 ]55
2 สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565) องค์การบริหารส่วนต าบลคอนสวรรค์อ าเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูม [ 5 ต.ค. 2565 ]47