องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 พ.ย. 2566 ]9
2 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บและพัฒนารายได้ [ 1 พ.ย. 2565 ]47
3 คู่มือปฏิบัติงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 พ.ย. 2565 ]67
4 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพผู้สูงอำยุ เบี้ยยังชีพผู้พิกำร เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 1 พ.ย. 2565 ]47
5 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 1 พ.ย. 2565 ]34