องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน รอบ ๖ ปี2567 [ 28 มี.ค. 2567 ]2
2 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]6
3 รายงานผลการเปิดโอกาศให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]17
4 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ [ 2 ธ.ค. 2565 ]43
5 รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 10 ก.พ. 2565 ]132