องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
ข้อมูลทั้งหมด 15 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานผลและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2567 ]6
2 รายงานผลและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2567 ]7
3 ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ขององค์การบริหารส่วน ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม๒๕๖๗) [ 29 มี.ค. 2567 ]19
4 รายงานผลและติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) [ 10 ต.ค. 2566 ]11
5 ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ขององค์การบริหารส่วน ตำบลคอนสวรรค์ รรค์ จังอำเภอคอนสวหวัดชัยภูมิ รอบ ๖ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๕-มีนาคม๒๕๖๖) [ 3 ต.ค. 2566 ]21
6 ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร ขององค์การบริหารส่วน ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ รอบ ๖ เดือน (เมษายน2566-กันยายน2566) [ 3 ต.ค. 2566 ]5
7 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ2566รอบ6เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]80
8 เล่มรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566) [ 4 เม.ย. 2566 ]57
9 ประกาศรายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 [ 4 เม.ย. 2566 ]65
10 ประกาศ เรื่อง ผลการดำเนินงานตามการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]57
11 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]67
12 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2566 ]55
13 สรุปรายงานตามนโยบาย No Gift poticy จากการปฏิบัติหน้าที่ รอบ 6 เดือน [ 3 เม.ย. 2566 ]68
14 รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖) [ 3 เม.ย. 2566 ]56
15 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]142