องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
ประกาศราคากลาง
ข้อมูลทั้งหมด 134 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (ชุดไมค์ไร้สายติดตั้งห้องประชุม) [ 20 มี.ค. 2567 ]3
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) [ 19 มี.ค. 2567 ]4
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขนาดเล็ก (รถกระเช้าไฟฟ้า) [ 8 มี.ค. 2567 ]3
4 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ปูนผสมเสร็จ ST 240) [ 4 มี.ค. 2567 ]3
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เพื่อประดับเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรราา 6 รอบ [ 4 มี.ค. 2567 ]3
6 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว (ตู้เย็น) [ 4 มี.ค. 2567 ]5
7 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่มสำหรับบริการประชาชนในสำนักงาน) [ 4 มี.ค. 2567 ]3
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยฯ [ 29 ก.พ. 2567 ]12
9 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่ม (โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย) [ 29 ก.พ. 2567 ]3
10 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ [ 29 ก.พ. 2567 ]2
11 ขอบเขตของงานและรูปแบบรายการก่อสร้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด บริเวณทางข้ามนานายดิเรก เพิ่มศรี [ 28 ก.พ. 2567 ]6
12 ขอบเขตของงานและรูปแบบรายการก่อสร้างฯ โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 1 จุด บริเวณนานายชัยยงค์ [ 28 ก.พ. 2567 ]9
13 ขอบเขตของงานและรูปแบบรายการก่อสร้างฯ โครงการถมคันดินลำห้วยฯ บริเวณนานายไชยา ทวีคำ [ 28 ก.พ. 2567 ]12
14 ขอบเขตของงานและรูปแบบรายการก่อสร้างฯ โครงการซ่อมแซมถนนดินเพื่อการเกษตรลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 2 จุด บริเวณหนองขุมดิน [ 28 ก.พ. 2567 ]9
15 ขอบเขตของงานและรูปแบบรายการก่อสร้างฯ โครงการซ่อมแซมฝายดินกั้นน้ำลำน้ำก่ำ บ้านโนนขุนทิพย์ [ 28 ก.พ. 2567 ]6
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปล็อกตรายางข้อความ [ 6 ก.พ. 2567 ]2
17 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ [ 27 ธ.ค. 2566 ]2
18 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลสวัสดีปีใหม่ [ 27 ธ.ค. 2566 ]2
19 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ [ 25 ธ.ค. 2566 ]2
20 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกจัดเตรียมสถานที่และตกแต่งสถานที่จัดงานตามโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 [ 21 พ.ย. 2566 ]5
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7