องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 และ ไตรมาสที่ 2 [ 1 เม.ย. 2567 ]43
2 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 10 ต.ค. 2566 ]21
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]93
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566 [ 2 มี.ค. 2566 ]57
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566 [ 2 ก.พ. 2566 ]74
6 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่1 [ 5 ม.ค. 2566 ]54
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 [ 2 ม.ค. 2566 ]52
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565 [ 5 ธ.ค. 2565 ]58
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 [ 2 พ.ย. 2565 ]93
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปี 2565 [ 20 ต.ค. 2565 ]71
11 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 10 ต.ค. 2565 ]53
12 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]72
13 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 [ 4 เม.ย. 2565 ]73
14 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 1) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]137
15 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก รายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 5 ม.ค. 2565 ]138
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือนมกราคม 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]156
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือนธันวาคม 2563 [ 6 ม.ค. 2564 ]148
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 [ 7 ธ.ค. 2563 ]124
19 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]147
20 รายงานการตรวจสอบประจำปี 2563 [ 27 ต.ค. 2563 ]146