องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
รายงานการประชุมสภาฯ
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศสภานัดประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 28 ก.ย. 2564 ]110
2 ประกาศสภาฯ นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]111
3 ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]114
4 ประกาศสภา เรื่อง กำหนดการยื่นคำแปรญัตติร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 [ 9 ส.ค. 2564 ]111
5 รายงานการประชุมกรรมการแปรญัตติ คอนสวรรค์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 9 ส.ค. 2564 ]116
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 [ 9 ส.ค. 2564 ]108
7 ประกาศสภาฯ นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 3 ส.ค. 2564 ]102
8 ประกาศสภาฯ เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 [ 30 ก.ค. 2564 ]104
9 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 1/2564 [ 11 ก.พ. 2564 ]108
10 ประกาศสภาฯ นัดประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 [ 5 ก.พ. 2564 ]105
11 รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 15 ธ.ค. 2563 ]143
12 รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญที่ 2 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2563 [ 14 ส.ค. 2563 ]143
13 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติคอนสวรรค์ (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]142
14 รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัติคอนสวรรค์ (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]153
15 รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 [ 7 ส.ค. 2563 ]139
16 รายงานการประชุมสภาสมัย วิสามัยที่ 1 ประจำปี 2563 [ 19 มิ.ย. 2563 ]151
17 รายงานการประชุมสภาสมัย สามัญที่ 1 ประจำปี 2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]210
18 นัดประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 7 ก.พ. 2563 ]151
19 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562 [ 13 ธ.ค. 2562 ]136
20 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 [ 23 ส.ค. 2562 ]151
 
หน้า 1|2