องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานผลและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2567 ]4
2 รายงานผลและประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รอบ 6 เดือน [ 4 เม.ย. 2567 ]4
3 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]10
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]16
5 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2566 [ 25 ต.ค. 2566 ]2
6 บันทึกเสนอผู้บังคับบัญชารายงานผลและการประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ 6 เดือน (เมษายน 2566 - กันยายน 2566) [ 10 ต.ค. 2566 ]12
7 รายงานผลและติดตามประเมินผลแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 12 เดือน (ตุลาคม 2565 - กันยายน 2566) [ 10 ต.ค. 2566 ]5
8 รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 23 มิ.ย. 2563 ]157
9 ประกาศ เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 11 พ.ย. 2562 ]202
10 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561 [ 29 พ.ย. 2561 ]197