องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
รายงานการคลัง
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศรายการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 13 ก.พ. 2567 ]3
2 รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 28 พ.ย. 2565 ]63
3 งบแสดงฐานะการเงิน [ 8 มิ.ย. 2564 ]152
4 ประกาศ เรื่่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ 2561 [ 4 ม.ค. 2561 ]144
5 ประกาศ เรื่อง งบรายละเอียดรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]136
6 ประกาศ เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]150
7 งบทดลอง ปี 2559 [ 26 ต.ค. 2559 ]161
8 งบทดลอง ปี 2558 [ 17 พ.ย. 2558 ]153
9 รายละเอียดรับ-จ่ายจริง [ 22 พ.ค. 2558 ]153
10 งบแสดงฐานะการเงิน 2557 [ 22 พ.ค. 2558 ]133
11 งบทดลอง 2557 (หลังปิดบัญชี) [ 22 พ.ค. 2558 ]154
12 งบทดลอง 2557 (ก่อนปิดบัญชี) [ 22 พ.ค. 2558 ]150