องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
บริการประชาชน E-Service

คู่มือการใช้บริการ E-Service

[คลิก] ขั้นตอนการใช้งานระบบตรวจสอบสถานะสิทธิ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

[คลิก] ขั้นตอนการให้บริการแบบคำร้องขอถังขยะ ยกเลิกถังขยะ เปลี่ยนแปลงถังขยะ

[คลิก] ขั้นตอนการให้บริการแบบคำร้องขอสนับสนุนรถบรรทุกน้ำสำหรับอุปโภค-บริโภค

[คลิก] ขั้นตอนการให้บริการแบบคำร้องแจ้งติดตั้ง ซ่อม ไฟฟ้าสาธารณะ