องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายวานิช การบรรจง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
โทร. 0821598686


นายโสวัฒน์  ยิ่งสุข
นายวิทูรย์ คานชัยภูมิ
รององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
รององค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
โทร. 0935285258
โทร. 0857779004นายไพบูลย์  เพิ่มเติม
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
โทร. 0898067880