องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

 
 
เวลาเปิดทำการ เวลา 8.30 - 16.30 น.
 
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
เลขที่ -  หมู่ที่ 9 ถนนบ้านจอก-บ้านสำราญ ตำบลคอนสวรรค์ ค่อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
 
โทร 044-848563 /โทรสาร 044-848269
 
E- mail: admin@khonsawansao.go.th
 
Web Site : WWW.KHONSAWANSAO.GO.TH

แผนที่อบต.