องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
เรื่องงบฯ รายจ่ายประจำปี


ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

เรื่อง ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564

     เอกสารประกอบ ประกาศข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 13 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนสวรรค์