องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล


ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล

    เอกสารประกอบ ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนสวรรค์