องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง


สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563

    รายละเอียดข่าว

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน แบบ สขร.1  ประจำเดือนตุลาคม 2563   ประจำปีงบประมาณ 2564    เอกสารประกอบ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน แบบ สขร.1 ประจำเดือนตุลาคม 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 พ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนสวรรค์