องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
ศูนย์ดำรงธรรม


คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
เรื่อง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
สั่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

    เอกสารประกอบ คำสั่ง การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 พ.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนสวรรค์