องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
การควบคุมภายใน


คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน อบต.คอนสวรรค์ ปี 2560

    รายละเอียดข่าว

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายในแต่ละส่วน  อบต.คอนสวรรค์ ปี 2560

    เอกสารประกอบ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมภายใน อบต.คอนสวรรค์ ปี 2560
 
    วันที่ลงข่าว
: 25 ต.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : อบต.คอนสวรรค์