องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


อกกพื้นที่สำรวจป้าย


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566

นายกวานิช การบรรจง นายก อบต.คอนสวรรค์.......มอบหมายให้ กองคลัง งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ออกสำรวจและตรวจสอบป้าย เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ภาษีป้าย ต่อไป

2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-08
2023-05-06
2023-05-02
2023-04-29
2023-04-26
2023-04-25