องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


สำรวจเพื่อดำเนินการซ่อมแซมพิวถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก


วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566                                                   

นำโด นายกวานิช การบรรจง    นายก อบต.คอนสวรรค์                                                                                             นายเสกสรรค์ นราพงษ์  ผอ.กองช่าง พร้อมด้วยพนักงานเเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการลงพื้นที่สำรวจเพื่อดำเนินการซ่อมแซม พิวถนนคอนกรีตโดยเสริมผิวทางแอสฟัลท์ติก บ้านคอนสวรรค์ หมู่ที่ 8 ,11 ,15,9  บ้านหนองทอน หมู่ที่ 4

2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-08
2023-05-06
2023-05-02
2023-04-29
2023-04-26
2023-04-25