องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


โครงการอบรมจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม


วันที่ 17กุมภาพันธ์ 2566 อบต.คอนสวรรค์ 
นำโดย นายกวานิช การบรรจง นายก อบต.คอนสวรรค์
นายวิกรม แก้วเพชร ปลัด อบต.คอนสวรรค์
และหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ดำเนินการจัดโครงการอบรมจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ณ  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ เพื่อให้ความรู้ และให้ประชาชนตระหนักถึงการจัดการขยะชุมชนฯ

โดยมีนายอำเภอคอนสวรรค์  เป็นประธาน

2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-08
2023-05-06
2023-05-02
2023-04-29
2023-04-26
2023-04-25