องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


เตรียมสถานที่จัดอบรมโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม อบต.คอนสวรรค์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์


16 ก.พ 66 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์

นำโดยนายกวานิช การบรรจง นายก อบต คอนสวรรค์

หัวหน้าส่วนราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องออกเตรียมสถานที่จัดอบรมโครงการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม อบต.คอนสวรรค์ ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ที่โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์

2023-05-22
2023-05-19
2023-05-16
2023-05-15
2023-05-08
2023-05-06
2023-05-02
2023-04-29
2023-04-26
2023-04-25