องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


เรื่อง ซักซ้อมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 "นกเป็ดน้ำเกมส์"


🏵30 ม.ค. 2566.

🏵เวลา 09.30 น.

🏵นำโดย ท่านนายก วานิช การบรรจง นายก อบต.คอนสวรรค์ เป็นประธานในที่ประชุม

🏵เรื่อง ซักซ้อมการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 15 "นกเป็ดน้ำเกมส์"

🏵โดยผู้ร่วมประชุม ดังนี้

- คณะผู้บริหาร

- สมาชิกสภา อบต.คอนสวรรค์

- หัวหน้าส่วนราชการ อบต.

- ผู้นำท้องที่

เพื่อปรึกษาหารือเพื่อส่งนักกีฬา เข้าร่วมการแข่งขัน

2023-02-27
2023-02-27
2023-02-22
2023-02-22
2023-02-21
2023-02-21
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-17
2023-02-16