องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


กิจกรรม ประเพณีวันลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายวานิช การบรรจง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมงานวันลอยกระทงประจำปีงบประมาณ 2566 ณ บริเวณหนองน้ำวัดบ้านคอนสวรรค์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-01-30
2022-12-02
2022-11-18
2022-11-08
2022-10-24
2022-10-13
2022-01-25
2021-12-24
2021-12-24
2021-09-30