องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


กิจกรรม Big Cleaning Day โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร


วันศุกร์ ที่ 2 ธันวาคม 2565 โดย นายวานิช  การบรรจง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานอบต.คอนสวรรค์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลคอนสวรรค์ ผู้นำชุมชน อสม. คณะคุณครู-นักเรียน โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ และประชาชนในพื้นที่ ได้จัดกิจกรรมโครงการวัด ประชา  รัฐ สร้างสุข เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันคล้ายวันวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2023-11-29
2023-11-16
2023-11-16
2023-11-09
2023-10-27
2023-10-23
2023-10-16
2023-10-12
2023-10-12
2023-10-10