องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th

 
 
 


กิจกรรม Kick Off โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน


ในวันศุกร์ ที่ 18 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ นำโดย นายวานิช การบรรจง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภาฯ ปลัดเทศบาล รองปลัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานอบต.คอนสวรรค์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลคอนสวรรค์ ผู้นำชุมชน อสม. และประชาชนในพื้นที่ ได้ร่วมกันขับเคลื่อนตามนโยบายทางกระทรวงมหาดไทย รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทุกครัวเรือนในพื้นที่ จัดทำถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ครบ 100% โดย ได้ดำเนินการกิจกรรม Kick Off ในหมู่บ้าน ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 บ้านโนนขุนทิพย์ ตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ

2023-01-30
2022-12-02
2022-11-18
2022-11-08
2022-10-24
2022-10-13
2022-01-25
2021-12-24
2021-12-24
2021-09-30