องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
 


คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดภัยพิบัติวาตภัย


คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนนำโดย ท่านนายกณัฐพล  ปลายชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดภัยพิบัติวาตภัยพัด บ้านเรือนราษฎรเสียหายในพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์

2022-01-25
2021-12-24
2021-12-24
2021-09-30
2021-07-22
2021-05-14
2021-05-12
2021-05-06
2021-05-05
2021-04-05