องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ : www.khonsawansao.go.th
 
 
 


คณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดภัยพิบัติวาตภัย


คณะกรรมการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนนำโดย ท่านนายกณัฐพล  ปลายชัยภูมิ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ นำคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกิดภัยพิบัติวาตภัยพัด บ้านเรือนราษฎรเสียหายในพื้นที่ตำบลคอนสวรรค์

2021-05-12
2021-05-06
2021-05-05
2021-02-11
2021-02-09
2021-02-03
2020-11-18
2020-10-20
2020-10-16
2020-10-14